webtab
شماره ششم نشریه خدمت امروز

شماره ششم نشریه خدمت امروز

شماره ششم نشریه خدمت امروز
رامک یدک
رامک یدک
شناسنامه شماره 6
شناسنامه شماره ۶
سرمقاله شماره 6
سرمقاله شماره ۶
اخبار شماره 6 خدمت امروز
اخبار شماره ۶ خدمت امروز
چه مسایلی را نزد همکاران خود بازگو نکنیم؟
چه مسایلی را نزد همکاران خود بازگو نکنیم؟

همه ما تقریبا یک سوم از شبانه روز خود را در محیط های کاری می‌گذرانیم. دانستن برخی نکات پیرامون رفتارهای اجتماعی مربوط به ارتباطات با همکاران در محل کار باعث خواهد شد تا به هدف هایمان نزدیک شده و همینطور بازدهی بالاتری هم داشته باشیم.
در زیر نکاتی راجع به بازگو نکردن برخی موضوعات که لزومی ندارند آورده شده است که توجه شما را به آنها جلب می‌نماییم.
نکاتی برای اعتمادسازی در درون سازمان‌ها
نکاتی برای اعتمادسازی در درون سازمان‌ها

یکی از بزرگان د‌نیای مد‌یریت خطاب به مد‌یران ناموفق و ناکارآمد‌ چنین گفته است: «شما د‌ر شرکتتان به اند‌ازه کافی به همد‌یگر اعتماد‌ ند‌ارید‌ که بتوانید‌ موفق شوید‌.»
آنچه د‌ر این جمله معناد‌ار نهفته است اینکه یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای رسید‌ن به موفقیت مد‌یران د‌ر سازمانهای تحت رهبری‌شان این است که باید‌ قاد‌ر باشند‌ بین خود‌ و کارکنان از یکسو و بین تمام کارکنان از سوی د‌یگر، اعتماد‌ متقابل و پاید‌ار ایجاد‌ کنند‌. د‌ر واقع قد‌رت اعتماد‌ سازی یک مد‌یر از جمله فاکتورهای متمایزکنند‌ه او محسوب می‌شود‌ که این مساله د‌ر مورد‌ مد‌یران جوان و تازه‌کار بیشتر مصد‌اق پید‌ا می‌کند‌.
با این همه باید‌ د‌انست که اعتماد‌ سازی د‌ر د‌رون سازمانها و میان اعضای تیمهای کاری، فرآیند‌ی پیچید‌ه و حساس است که د‌ر راستای انجام آن باید‌ به نکات و توصیه‌هایی چند‌ توجه د‌اشت که به تعد‌اد‌ی از آنها اشاره می‌شود‌:
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟

یکی از راههایی که تجارت های کوچک می توانند توان رقابت و برابری با قدرت های بزرگ تجاری را بدست آورند، خدمات پس از فروش (یا خدمات مربوط به جلب رضایت مشتری) است.
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
چگونه رضایت مشتری را جلب کنیم؟
مدیریت زمان
مدیریت زمان

مدیریت زمان (Time management) به مجموعه رفتارهای حرفه ای یا غیر حرفه ای و همچنین طراحی و به کارگیری کنترل آگاهانه بر روی زمان به نحوی که صرف فعالیتهای دسته بندی شده و یا معلوم شده و به منظور افزایش اثر بخشی، کارایی یا بهره وری اطلاق می‌گردد.
در طول تاریخ زمان و ابعاد مختلف آن مورد توجه انواع تمدن‌ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش وجود دارد. به گونه‌ای که فناوری‌های نو محیطی فراهم آورده‌اند که تقریباً در کوتاه مدت می‌توان به کارهای زیادی رسیدگی نمود و اطلاعات دسته بندی شده و یا غیر دسته بندی شده را دریافت نمود.
با تکیه بر دستورات ساده در عین حال حرفه ای مدیریت زمان کارها و برنامه هایتان به موقع انجام گرفته، با استفاده از روش‌های مدیریت زمان، بینش افراد در مورد نحوه استفاده از زمان بیشتر شده، تخمین دقیق تری از مدت زمان لازم برای انجام کارها به دست می‌آوریم و در کل بایید بگویم نتایج به شدت موثری را دریافت می‌کنیم که هدف نهایی مدیریت زمان نیز همین است.
مدیریت زمان
مدیریت زمان
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!

خودروهای سایز متوسط، کوچک و …. عباراتی هستند که مسلما همه شما عزیزان شنیده‌اید. بسیاری از تولیدکنندگان خودرو محصولات خود را کلاس‌بندی می‌کنند. در اروپا خودروسازان، اتومبیل‌های تولیدی خود را با نام‌هایی همانند کلاس A، کلاس B و …. طبقه‌بندی کرده که به آن کلاس‌بندی اروپایی می‌گویند. این نوع کلاس‌بندی توسط کمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۹ تنظیم شده که به عنوان یک روش ساده برای طبقه‌بندی خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آنچه باید در مورد کلاس‌بندی خودروها بدانید!
آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنند‌‌‌گان خود‌‌‌رو
آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنند‌‌‌گان خود‌‌‌رو
من و مشتریانم
من و مشتریانم

این مقاله به نگرش و فنون برخورد با مشتری می‌پردازد و نکات سودمندی برای کسب و کارهای کوچک ارائه می‌کند. توضیح اینکه این مقاله با عنوان «چگونه فروشنده موفقی شویم؟» در منبع مذکور منتشر شده است.
من و مشتریانم
من و مشتریانم
مهندس بهزاد پناهی
امداد خودرو، حلقه تکمیلی در شبکه خدمات پس از فروش خودرو
مهندس بهزاد پناهی
مهندس بهزاد پناهی
 با هوشمندی  به پیشواز آینده برویم
با هوشمندی به پیشواز آینده برویم

سید مصطفی نورالدین: برای اینکه از جهان پر شتاب و پر تکاپو جا نمانیم کافی است به دور و بر خود نگاهی بیاندازیم و وضعیت موجود را نه با گذشته های دور بلکه با یکی دو سال قبل مقایسه کنیم. شکل و ریخت خیابانها با حضور خودروهای گوناگون و رنگ به رنگ عوض شده است. اعمال طراحی‌ ‌ها و فناوریهای نوین و مدرن در سیستم های مولد قدرت، انتقال قدرت، تعلیق و فنر بندی، چرخها و ترمزها، بدنه و شاسی، هدایت و فرمان و برق رسانی ذائقه مشتریان را دگرگون کرده است. امروزه تنها قیمت خودرو تعیین کننده خرید آن نیست. در جهانی که علم و آگاهی در تمامی عرصه ها به صورت محیرالعقول و شگفت انگیزی رو به تزاید است، سطح توقعات و انتظارات مشتریان نیز سریعتر از گذشته رو به فزونی گذارده است. مشتریان امروزی به ملاحظات ایمنی و زیست محیطی نه به عنوان یک امتیاز که به عنوان یک الزام می نگرند.
 با هوشمندی  به پیشواز آینده برویم
با هوشمندی به پیشواز آینده برویم
 بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال 96
بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال ۹۶
 بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال 96
بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال ۹۶
 بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال 96
بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال ۹۶
 بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال 96
بازخوانی وضعیت خد‌‌مات پس از فروش خود‌‌رو د‌‌ر سه ماه نخست سال ۹۶
شش نکته در طراحی بهترین تبلیغات برای جذب مشتری
شش نکته در طراحی بهترین تبلیغات برای جذب مشتری

در این مطلب با ۶ نکته مهم در تهیه تبلیغات آشنا می شوید،
با دانستن این موارد می توانید تبلیغات تاثیر گذارتری را ایجاد کنید و در نتیجه
فروش بهتری داشته باشید.
شش نکته در طراحی بهترین تبلیغات برای جذب مشتری
شش نکته در طراحی بهترین تبلیغات برای جذب مشتری
آشنایی با 5 عضو جدید انجمن صنفی شرکتهای  خدمات پس از فروش خودرو
آشنایی با ۵ عضو جدید انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو
برگزاری جلسه هم اندیشی در انجمن
برگزاری جلسه هم اندیشی در انجمن
اهمیت بالای مشاغل خد‌‌‌مات پذیرایی و تشریفات و لزوم توجه به آن
اهمیت بالای مشاغل خد‌‌‌مات پذیرایی و تشریفات و لزوم توجه به آن

آرش فراهانی: هر شغلی د‌‌‌ارای جایگاه و اهمیت مختص به خود‌‌‌ است. برخی مشاغل د‌‌‌ارای اهمیت کم و برخی بیشتر. مشاغل خد‌‌‌مات پذیرایی و تشریفات به واسطه سروکار د‌‌‌اشتن با سلامت جسمانی و تاثیر روحی بر افراد‌‌‌ و نمایش فرهنگ، بیش از مشاغل د‌‌‌یگر نیازمند‌‌‌ توجه هستند‌‌‌. برای مثال د‌‌‌ر نظر بیاورید‌‌‌ که کوچکترین عد‌‌‌م توجه فرد‌‌‌ آبد‌‌‌ارچی به بهد‌‌‌اشت مواد‌‌‌ خوراکی چگونه می تواند‌‌‌ منجر به مسمومیت غذایی و نشر بیماریهای مسری د‌‌‌ر یک سازمان گرد‌‌‌د‌‌‌. جلوگیری از بروز بیماریهای مختلف و حفظ سلامت و کیفیت مواد‌‌‌ غذایی د‌‌‌ر د‌‌‌رجه نخست کار یک آبد‌‌‌ارچی قرار د‌‌‌ارد‌‌‌. توجه کنید‌‌‌ که نحوه برخورد‌‌‌ و پوشش این فرد‌‌‌ د‌‌‌ر نظر مهمان های یک سازمان چگونه اثرگذار خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. اینگونه مشاغل به عنوان مشاغل تخصصی و حرفه ای د‌‌‌ر تمام جهان مطرح می باشند‌‌‌.
اهمیت مشاغل خدماتی
اهمیت مشاغل خدماتی
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز

ما بیش از ده سال است که از تعامل با بسیاری از سازمانهای جهانی در بسیاری از بخش ها، خرده فروشی، خدمات مالی، مخابرات، فناوری، مهمان نوازی، خدمات حرفه ای در طراحی و اجرای برنامه های تجربه مشتری متمایز (*BCE) بهره برده ایم.
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
چند نکته ساده در مدیریت کاربردی رفتار مدیران
چند نکته ساده در مدیریت کاربردی رفتار مدیران
تماس
تماس
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
نکات قابل توجه برای یک تجربه مشتری متمایز
لیست دوره های انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو
لیست دوره های انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو
سایپا یدک
لیست دوره های انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو

برگ برنده شریعتمداری برای تحقق شعار تولید و اشتغال صادرات محور

با آغاز دولت دوازدهم سکان هدایت بخش پر اهمیت صنعت، معدن و تجارت که دارای بیشترین سهم اقتصادی کشور هستند و با سایر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تعامل بسیار گسترده و اثر گذاری را داشته و می توان از آن به عنوان موثرترین موتور پیش برنده اقتصاد کشور یاد کرد، به دکتر محمد شریعتمداری سپرده شد. سکانی که قبل از این در دستان پر توان وزیری کار کشته به نام مهندس نعمت زاده بود. هم او که به حق معمار صنعت کشور، مهندس کارهای جمعی و مدیر بحرانهای صنعتی کشور بود. بزرگمردی که برای هر مسأله ای نه یک راه حل که راه حلهای عدیده ای داشت، هیچ بن بستی را تحمل نمی‌کرد و اعتقاد راسخ داشت که بجز مرگ برای هر کاری چاره ای وجود دارد.
این همه کار را برای شریعتمداری سخت تر می کند. اما شریعتمداری هم کوله باری از علم و تجربه را به دوش می کشد و علاوه بر نیروی جوانی، وزارتخانه ای را از نعمت زاده تحویل گرفته است که در بسیاری از بخش ها وضعیت مطلوبی دارد. شریعتمداری اگر چه یک متخصص حوزه بازرگانی است اما با تکیه بر تجارت ارزشمند و نفس سلیمی که دارد قطعاً از حمایت های بخش تولید هم بهره مند خواهد شد. استفاده از رهنمودهای مهندس نعمت زاده که چهار سال قبل وزارتخانه نیمه جانی را تحویل گرفت و آنرا نه تنها احیا شده که در وضعیتی مناسب به شریعتمداری سپرد، به او در پیمودن ادامه مسیر کمک شایان خواهد کرد. علاوه بر اینها اعتقاد جناحهای مختلف سیاسی کشور برگ برنده شریعتمداری برای تحقق شعار تولید و اشتغال صادرات محور است.

webtab

درباره admin

یک نظری بگذارید

رفتن به بالا