webtab
شماره دهم نشریه خدمت امروز

شماره دهم نشریه خدمت امروز

شماره دهم نشریه خدمت امروز

اهمیت آموزش در بهسازی منابع انسانی

دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو
عباسعلی غیاثی

دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو

سرعت تغییرات در دنیای امروز به گونه ای است که تصور می کنم به زودی اعتبار نامگذاری اعصار و هزاره‌ها جای خود را نه به قرن ها و سده ها که به دهه‌ها و سالها بدهد! بنابراین این امکان وجود دارد که کمی زودتر با «عصر ارتباطات» خداحافظی کنیم. همپای تغییرات گسترده ای که در همه حوزه ها صورت می‌گیرد سازگاری نیروی انسانی با این دگرگونی ها امری بدیهی و الزامی است. یکی از وظایف مدیران سازمان در هر سطح و رتبه ای که باشند توانمند سازی و بهسازی کارکنان است. در این راستا آموزش یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی است و هدف از ارایه آن مهیا کردن زمینه ای است که توانایی های بالفعل افراد بهینه تر و توانایی‌های بالقوه آنان به فعل درآید. در چنین فضایی و با ایجاد فرصت های آموزشی استعداد کارکنان شکوفا شده و عنصر خلاقیت مجال ظهور و بروز پیدا می‌کند. آموزش کارکنان آنان را برای مواجهه با تغییرات روز افزون و محیرالعقول در رشته ای که در آن اشتغال به کار دارند آماده می سازد. نیروی آموزش‌دیده و آگاه قدرت انطباق و سازگاری بیشتری با محیط متحول کسب و کار خود دارد و این زمینه ای است تا او و در نهایت سازمان برای انطباق با محیط بیرونی آمادگی بهتر و بیشتری داشته باشد. با چنین تعاریف و دیدگاهی است که مدیران امروزی هزینه های آموزشی را نه به عنوان هزینه که به عنوان سرمایه‌گذاری قلمداد می کنند. در آخر به همه دوستان و خوانندگان عزیز توصیه می کنم که در هر سن و سال و هر جایی و جایگاهی که هستید اشتیاق خود را برای یادگیری افزایش دهید و حتی برای یک لحظه از رشد و تعالی جای نمانید.

webtab

درباره admin

یک نظری بگذارید

رفتن به بالا